För många hundar och människor är det viktigt att kunna fortsätta att träffas och träna tillsammans trots pandemin. Inte minst för alla valpar som behöver social träning i nya miljöer för att inte utveckla rädslor längre fram i livet. Och visst är det möjligt om vi alla tar ansvar!

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa smittspridningen av Covid-19. Kursverksamheten hålls i huvudsak utomhus där vi kan hålla avstånd och antalet hundar per kurs är endast undantagsvis fler än 6. Vid dåligt väder och under den mörka och kalla tiden av året är vi inomhus i vår rymliga lada där vi kan hålla avstånd till varandra. Om du känner dig förkyld inför ett kurstillfälle ber vi dig att stanna hemma och meddela oss, vi försöker alltid hitta en lösning så att du kan ta igen missade kurstillfällen. För tillfället finns inga restriktioner så vi kan vara flera från varje familj som är med på kursen, men för att visa hänsyn håller vi oss familjevis och på avstånd till övriga deltagare. Hoppas att du har förståelse!