Anmälan, köpevillkor och allmänna villkor

Varmt välkommen till Hundens Hus!

Här nedan kan du läsa om hur du gör din anmälan och om våra köpvillkor och allmänna villkor.

Kurser

Anmälan till våra kurser

När du bokar din kurs så betalar du direkt via SWISH eller med ditt bankkort, våra kortköp är säkra. Endast fullständiga anmälningar behandlas. 
Du får då en bokningsbekräftelse till den mailadress du uppgett.

Kallelse kurs 

Vi skickar kallelse med vad du behöver ta med dig till kursen och vägbeskrivning cirka en vecka innan kursstart.
Observera; om du inte fått bekräftelse eller kallelse, så kontrollera din skräppostmapp om den hamnat där eller kontakta oss: skane@hundenshus.se

Köpvillkor och ångerrätt för kurs

Vi följer svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal (2005:59) som innebär att du som privatkonsument har full ångerrätt till ditt köp inom 14 dagar från det att du betalat kursen/privatträningen. 
Genom att boka in dig på en kurs, så samtycker du till att tjänsten anses påbörjad vid kursstarten oavsett om du närvarar vid kursstarten eller inte och att ångerrätten därmed är förbrukad.

Ångerrätten gäller inte för fritidsaktiviteter och event som träningsträffar, föreläsningar eller liknande som äger rum en viss bestämd dag och tidpunkt.

Avbokning

Vid avbokning återbetalas hela kursavgiften fram till 7 dagar innan start minus en administrativ avgift på 10% av beloppet som är till för att täcka kostnader i samband med din avbokning. Vid senare avbokning debiteras du 50% av avgiften om du inte kan stärka med läkarintyg eller motsvarande att du inte kan gå kursen. Om du har startat kursen har du förbrukat möjligheten att avboka.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs med för få anmälda. Om en kurs ställs in återbetalas hela kursavgiften.

Övriga villkor, försäkring och vaccinationer

Om hunden är sjuk ska den stanna hemma, särskilt om det är något som smittar. Du som hundägare är välkommen att vara med på kursen utan hund. Om hunden insjuknar innan kursstart återfås kursavgiften mot uppvisande av veterinärintyg.

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, är detta kurstillfälle förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.
Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (lag 2007:1150) har en hundägare alltid strikt ansvar för sin hund.
Hunden ska vara vaccinerad enligt SKK’s rekommendationer. Om valpen fått sin grundvaccinering vid 8 veckor kan den börja valpkurs innan den fått sin påfyllnadsdos som ges vid 3 månaders ålder.
Löptikar är oftast välkomna, men det finns undantag. Vid sådana tillfällen är du varmt välkommen att vara med utan din hund. Mejla instruktören på kursen om din tik börjar löpa.
Vid anmälan till kurs accepterar du att läggas till i Hundens Hus och Hundens Hus play kundregister samt våra register för e-postutskick. Vi delar aldrig med oss av kunduppgifter eller e-postadresser till tredje part och skickar inte spam.

Foto och film för sociala medier och utbildningsmaterial

Vi både fotar och filmar på våra kurser, träningsträffar och event så om du inte vill vara med på bild eller film måste du meddela oss skriftligen via e-post: skane@hundenshus.se

 

Yrkesutbildningar

Anmälan till våra yrkesutbildningar

När du anmäler dig till en yrkesutbildning så betalar du en anmälningsavgift för att vi ska behandla din ansökan.

Faktura,  betalning, delbetalning och examen

När du anmält dig så får du en faktura på resterande belopp som ska betalas inom 7 dagar. Fakturan mejlas till den mailadress du uppgav i din ansökan. Om du inte fått den eller om du får några andra funderingar/problem så mejla Andromeda, andromeda@hundenshus.se
Om du vill delbetala din utbildning så har vi samarbete med Human Finans som erbjuder förmånliga, räntefria krediter. Gå in på www.humanfinans.se, klicka på kreditansökan och följ instruktionerna.
Du bokar och betalar examen via hemsidan. och du har ett år på dig att fullfölja din utbildning.

Köpevillkor och ångerrätt för yrkesutbildning 

Vi följer svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal (2005:59) som innebär att du som privatkonsument har full ångerrätt till ditt köp inom 14 dagar från att du betalat anmälningsavgiften. Ångerrätten anses förbrukad om du inom dessa 14 dagar påbörjat utbildningen. Genom att boka in dig på en yrkesutbildning, så samtycker du till att tjänsten anses påbörjad vid starten, oavsett om du närvarar vid kursstarten eller ej samt att ångerrätten därmed är förbrukad vid kursstart.
Ångerrätten gäller inte för fritidsaktiviteter och event som träningsträffar, föreläsningar eller liknande som äger rum en viss bestämd dag och tidpunkt.
Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut genom att använda Konsumentverkets standardformulär

Avbokning utbildning

Med varaktigt hinder

Om skälet till att du återtar din anmälan eller avbryter en påbörjad utbildning, är varaktigt studiehinder såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, brand i det egna hemmet eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse betalar vi tillbaka kursavgiften för ännu inte utnyttjade delar av kursen. Avbokning ska ske skriftligt till företaget.

Utan varaktigt hinder

Om du återtar din anmälan utan att varaktigt studiehinder efter att ångerrätten förfallit tar vi ut en avgift motsvarande de kostnader vi inte kan undvika till följd av din avanmälan
Vid avbokning 4-2 veckor före utbildningens start ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften
Vid avbokning 2-0 veckor före utbildningens start ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.
Om utbildningen har påbörjats är du skyldig att betala hela avgiften.

Inställd kurs eller ändrade tider

Om vi tvingas ställa in en utbildning före kursstart på grund av för få anmälningar så har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Hundens Hus förbehåller sig dock rätten att göra nödvändiga ändringar för att kunna starta kursen som t. ex. flytta fram kurstarten, ändra datum, byte av lärare, byte av lokal etc

Annan frånvaro

Vid frånvaro så behöver du mejla  Andromeda e-post andromeda@hundenhus.se Om du uteblir utan att ha mejlat oss, av annan anledning än de som ovan angivits, är detta kurstillfälle förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande

Överlåtelse av avtalet

Du får inte överlåta din utbildning utan Hundens Hus skriftliga godkännande. Detta innebär att du inte kan sälja eller ge bort din kursplats till annan person utan vårt godkännande.

Upphovsrätt och marknadsföring

En hel del av det som våra elever skapar under kursen, såsom texter och kursmaterial, ensam eller tillsammans med andra, omfattas av upphovsrätt. Varje kursdeltagare erhåller upphovsrätt till det som denne skapat. Genom att ingå avtalet upplåter du till Hundens Hus en evig rätt att, utan särskild ersättning, använda upphovsrättsligt skyddat material som tillhör dig i marknadsförings-, utbildning- och informationssammanhang oavsett media eller format.

Övriga villkor, försäkring och vaccinationer

Din hund ska vara med på skolan då vi har mycket praktisk hundträning, dock under förutsättning att den är bekväm i skolans miljö och att den inte stör undervisningen.  Om din hund är sjuk/löper så får du delta utan din hund.
Litteratur, försäkringar, kost, logi och resa ingår inte.
När du är klar och godkänd på en utbildning får du diplom, som är en värdehandling, och kan då ansöka om medlemskap hos vår branschorganisation Sveriges Hundföretagare.
Vi skriver ut diplom under förutsättning att du tränar enligt Sveriges Hundföretagares riktlinjer och kriterier,
Certifikat/diplom är en värdehandling som vi delar ut endast en gång så vårda det väl!
Efter godkänd examen kan du även beställa ett kursintyg och betalar då en administrationskostnad.
Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (lag 2007:1150) har en hundägare alltid strikt ansvar för sin hund.
Hunden ska vara vaccinerad enligt SKK’s rekommendationer.

Force majeure

Om vi pga av av särkilda skäl, ”force majeure”, dvs saker vi inte kan kontrollera såsom naturkatastrofer, bränder, strejker, pandemier, allvarlig smittspridning och liknande händelser, måste ställa in en utbildning eller ändra ett kursupplägg har du inte rätt att få pengarna tillbaka för utbildningen du anmält dig till. Om vi behöver göra ändringar i kursupplägget/kursstart kommer vi informera dig om detta. Skulle kursen bli inställd med anledning av force majeure mycket långt i förväg, kan du ändå ha rätt att få pengarna tillbaka. Kontakta alltid oss om du har frågor.

Ändringar av Allmänna villkor

Hundens Hus har rätt att ändra dessa Allmänna villkor.

Förbindelse

En anmälan till kurs/utbildning räknas som bekräftelse av villkoren. Anmälan betyder därmed att kund har läst och accepterat de allmänna villkoren.

Kundregister

Vid anmälan till kurs och/eller köp accepterar du att läggas till i Hundens Hus och Hundens Hus Play kundregister/mailinglistor. Vi delar aldrig med oss av kundregister/mailinglistor till tredje part och skickar inte spam.

Integritetspolicy

Här kan du läsa Hundens Hus integritetspolicy >